شادی

شاد زیستن آرزوی دیرینه آدمی است.

 

اما.... شاد زیستن و شاد بودن یک گزینه است برای انتخاب شدن. پس انتخابش کنیم!

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید