بادکنک بازی

بادکنک برای سرگرم کردن کودک در منزل بسیار مناسب می باشد، چون بادکنک به آرامی حرکت می کند کودک به راحتی می تواند آنرا دنبال کند و بگیرد. نیک بادکنک را باد کنید و به آن ضربه بزنید تا به هوا برود، سپس شروع به شمردن کنید تا اینکه یا بادکنک به زمین بخورد یا کودکتان آنرا بگیرد. هر بار که ا و موفق به گرفتن بادکنک شود پیش از آنکه به زمین بخورد او را تشویق کنید. این بازی برای اینکه به او شمردن را یاد دهید خوب است و همچنان به هماهنگی بین دستها و چشمهای کودک نیز کمک می کند.

نکته: توجه داشته باشیدکه بادکنک باد نشده و یا تکه های بادکنک پس از ترکیدن برای کودکان خطر خفگی دارند. بنابراین در صورت ترکیدن بادکنک سریعاً تکه های آنرا از دسترس کودک دور کنید.


/ 0 نظر / 8 بازدید