معرفی کتاب

در روزگاری زندگی می کنیم که گرفتاریها، کار زیاد و کمی وقت باعث شده است که والدین متاسفانه کودکان را از برنامه های روزمره خود حذف کنند. ارتباطات امروزه در تامین نیازهای مادی خلاصه میشود. علی رغم اینکه مادران امروز تحصیلکرده تر از مادران نسل های قبل هستند اما بسیاری از بازیها و قصه ها و سرگرمیهایی که هنوز در اذهان من و شما باقی مانده از دوره های قبل است. مادران امروز نعمت بزرگ قصه گویی را فراموش کرده اند. همان قصه هایی که هنوز با شیندنشان قلبمان میلرزد و ذهنمان پرواز میکند به سرزمین های دور بچگی!خیال باطل

کتاب " بازی با انگشتها" تالیف آقای مصطفی رحماندوست یکی از زیباترین شاهکارهای ایشان است برای پرمشغله ها. هر داستان ۴-٣ دقیقه بیشتر طول نمی کشد ولی ارتباط عاطفی شما و کودکتان را تا بی نهایت میبرد.

به امید شادی امروز و سعادت فردای دلبندانمان

 

/ 0 نظر / 8 بازدید