پدر و مادر, اسطوره های خانواده

پدر و مادر اسطوره و بنیان اصلی خانواده هستند. کودکان به حضور ما، بازیهای ما، خنده ها و شادیهای ما نیاز دارند تا فرآیند رشد خود را کامل کنند. آنها به هردوی ما- پدر و مادر- احتیاج دارند نه فقط مادر! ضمنا" یادمان نرود پدر و مادر نباید لزوما" کامل باشند تا بتوانند در پروسه رشد فرزندانشان شرکت کنند. کودکانمان ما را همانگونه که هستیم قبول دارند اگر خودمان بخواهیم.

بهترین اسباب بازی برای بچه ها پدر و مادرها هستند. بازیها به رشد مغزی آنها کمک میکند و شعور عاطفی آنها را بالا می برد.
glitter-graphics.com

نقش شما پدران در زندگی فرزندانتان بسیار است. دخترها بین ١/۵ تا ٣/۵ سالگی شدیدا" به شما پدران نیاز دارند. بازیهای پدر، دختر را برای رویرو شدن با محیط بیرون خانواده آماده می کند ( بازیهایی با تکانهای زیاد- به هوا پرت کردن و ..). بازیهای مادر ، دختر را برای درون خانه آماده می کند (بازیهای نرم).

رابطه پدر و پسر یک رابطه کلیدی است. بازیهای پدر ، مبارزه طلبانه و خشن است و این انرژی، کودک را با زندگی آشنا می کند و او را جهت روبرو شدن با بحران ها آماده می سازد. کشتی گرفتن این دو رشد مردانگی پسر را تقویت می کند. پدری که از خاطراتش می گوید جامعه را برای بچه های خود باز می کند. خوب است که از منفی ها هم بگوید اما قضاوت نکند. رابطه ضعیف و کمرنگ پدر و پسر، اعتماد به نفس را از کودک می گیرد و او را فاقد قدرت درونی برای رویارویی با فرایندهای بیرونی می کند.

مراقب باشیم تا رابطه هایمان با دلبندانمان سازنده باشد.


glitter-graphics.com

/ 0 نظر / 17 بازدید