کاش...

 

دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه قدم بگذاریم! 

کاش دنیا همیشه کودک بماند و کودکانه ترانه های عاشقانه اش را لالایی شب های بی خوابی مان کند!
 


کاش دنیا به زیبایی روزهای کودکی میشد!

/ 2 نظر / 27 بازدید
طاق بستان کرمانشاه/بیستون کرمانشاه/تکیه معاون الملک/تکیه بیگلربیگی/باغ پرندگان کرمانشاه/باغ گلها کرمانشاه و...

ﺩﯾﺸﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﺎ ﯼ ﺗﯿﺸﺮﺕ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ ﻭ ﺩﺳﺘﺶ ﺁﻭﺭﺩ ﺟﻠﻮ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﺍﺯﺵ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺁﺑﺠﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺁﺑﺠﯽ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻪ . . . . . . . . . . . . . ﯾﻬﻮ ﺯﺩ ﺗﻮﺳﺮﻡ ﻭ ﮔﻔﺖ ﯾﺎﺑﻮ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ • • • ﺷـﺎﺯﺩﻩ ﮐـﻮﭼـﻮﻟـﻮ ﭘـﺮﺳـﯿـﺪ : ﺍﺯ ﮐـﺠـﺎ ﺑـﻔـﻬـﻤـﻢ ﻣـﻨـﻢ ﺩﻭﺳـﺶ ﺩﺍﺭﻡ ؟؟؟ ﺭﻭﺑـﺎﻩ ﺟــﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺗـﺎ ﻭﻗـﺘـﯽ ﻫـﺴـﺖ ﻧـﻤـﯽ ﻓـﻬـﻤـﯽ ,ﻭﻗـﺘـﯽ ﺭﻓـﺖ ﻣـﯽ ﻓـﻬـﻤـﯽ…. شـازده کـوچـولـو گـفـت : دهـــنــت ســرویـس خــیـلـی قـشـنـگ بـود ایـنـو از تـو لایـن بـرام بـفـرسـت!!! ^_^ • • • سرمای نبودنت.. . . . . . . . . هیچ تاثیری رو من نذاشته هیچ تازه گرمم هس.. گفته بودم بچه جنوبم..انتظار داشتی عاشقانه شه؟ • • • گوشی دوستم و گرفتم از تو دفتر تلفنش یه شماره در بیارم . . . . به معنای واقعی خاک تو اون سرت با این دفتر تلفنت اباس اون یکی اسخر فرآد ممود ناسر هام رزا موسا جوات ممد(تویز روقن) رمض کارد یارانه نقى (خت سابتش) نقى (خت ایرانسلش) ••• الان دخترا جدیدا میگن من خواستگاز گوجه فروش داشتم قبول نکردم icon neutral جوک کرکرخنده جدید آذر ماه 93 • • • این تبلی

طاق بستان کرمانشاه/بیستون کرمانشاه/تکیه معاون الملک/تکیه بیگلربیگی/باغ پرندگان کرمانشاه/باغ گلها کرمانشاه و...

ﺩﯾﺸﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺑﺎ ﯼ ﺗﯿﺸﺮﺕ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ ﻭ ﺩﺳﺘﺶ ﺁﻭﺭﺩ ﺟﻠﻮ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﺍﺯﺵ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺁﺑﺠﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺁﺑﺠﯽ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻪ . . . . . . . . . . . . . ﯾﻬﻮ ﺯﺩ ﺗﻮﺳﺮﻡ ﻭ ﮔﻔﺖ ﯾﺎﺑﻮ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ • • • ﺷـﺎﺯﺩﻩ ﮐـﻮﭼـﻮﻟـﻮ ﭘـﺮﺳـﯿـﺪ : ﺍﺯ ﮐـﺠـﺎ ﺑـﻔـﻬـﻤـﻢ ﻣـﻨـﻢ ﺩﻭﺳـﺶ ﺩﺍﺭﻡ ؟؟؟ ﺭﻭﺑـﺎﻩ ﺟــﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺗـﺎ ﻭﻗـﺘـﯽ ﻫـﺴـﺖ ﻧـﻤـﯽ ﻓـﻬـﻤـﯽ ,ﻭﻗـﺘـﯽ ﺭﻓـﺖ ﻣـﯽ ﻓـﻬـﻤـﯽ…. شـازده کـوچـولـو گـفـت : دهـــنــت ســرویـس خــیـلـی قـشـنـگ بـود ایـنـو از تـو لایـن بـرام بـفـرسـت!!! ^_^ • • • سرمای نبودنت.. . . . . . . . . هیچ تاثیری رو من نذاشته هیچ تازه گرمم هس.. گفته بودم بچه جنوبم..انتظار داشتی عاشقانه شه؟ • • • گوشی دوستم و گرفتم از تو دفتر تلفنش یه شماره در بیارم . . . . به معنای واقعی خاک تو اون سرت با این دفتر تلفنت اباس اون یکی اسخر فرآد ممود ناسر هام رزا موسا جوات ممد(تویز روقن) رمض کارد یارانه نقى (خت سابتش) نقى (خت ایرانسلش) ••• الان دخترا جدیدا میگن من خواستگاز گوجه فروش داشتم قبول نکردم icon neutral جوک کرکرخنده جدید آذر ماه 93 • • • این تبلی