اینجا که حسابی سرده. الان برف میاد و ..... ذوق بچه ها واسه ساختن یه آدم برفی دیگه! .... البته اگه دما اجازه بده. امروز که 17- بود تا ببینیم..!!