امام علی علیه السلام می فرماید: «کسی که کودکی دارد باید خود را به کودکی بزند.»